A kosár üres

Események

Az esemény csoportból ajánlunk választani azoknak, akik tisztelik a hagyományokat, fontosak nekik az ünnepek, a szeretet, a megemlékezés, illetve egy-egy kiemelt alkalomra ajándékba. Tegye feledhetetlenné az ünnepet egy igazi értékkel, alapozza meg szerettei jövőjét gondoskodásával!


Amióta csak vissza lehet emlékezni az emberiség történetére, mindig voltak ünnepek. Az „ünnep” fogalma mai közgondolkodásunkban olyan kivételes, munkaszüneti napot jelent, amikor öltözködésünk, étkezésünk, egész napirendünk más, mint a hétköznapokban. Pihenünk, szórakozunk, látogatóba megyünk, egyszóval kizökkenünk a napi kerékvágásból. Világjelenség korunkban, hogy elnéptelenednek a városok, mert sokan – és ez még a nemesebb ünneplést jelenti – vidékre, hétvégi házaikba húzódnak, kertészkedéssel, fürdőzéssel töltik ünnepnapjaikat.

Hagyomány alatt általában a szülőktől átvett cselekvéseket, dolgokat értjük, amelyeket nemzedékről nemzedékre változatlan formában hordozunk magunkkal. A hagyományok tisztelete, azok őrzése és továbbadása az őseink és a magunk tisztelete. Tartást ad a becsületre, szeretetre, tiszteletre, emberségre. Erősíti az összetartozás érzését jóban és rosszban.
A hagyományok őrzése nem csak a családok, barátok kötelékeit erősíti, hanem a nemzethez, mint egy nagyobb közösséghez való tartozás alapja is. Az ünneplések emlékeket teremtenek a történések által, melyekre egy életen át emlékezni lehet.

Születésnap

A születésnap a születés évfordulója. A legtöbb emberi kultúrában számon tartják, és ünnepnek tekintik, és számos hagyomány kötődik hozzá. A születésnap megünneplésének módja kultúrától függ. Gyakran az ünnephez vallási rítusok kötődnek. Általában tortával lepik meg az ünnepeltet.


Névnap

A világ egy részén a születésnap mellett a névnap megünneplése is szokás. Ekkor az adott naptári naphoz tartozó keresztnevet viselő személyt a családja, barátai megünneplik.


Gyermekáldás

Kilenc hónap hosszú idő, amely eltelhet örömteli várakozással, készülődéssel, bizakodással, akár szorongással is. Fiút vagy lányt szeretnénk? Mindegy, csak egészséges legyen!


Anyák napja

 Az anyák napja világszerte megünnepelt nap, amelyen az anyaságról emlékezünk meg. A különböző országokban más és más napokon ünneplik, Magyarországon május első vasárnapján.


Esküvő

A házasság szentsége a katolikus egyházban és az ortodox egyházakban az úgynevezett hetedik szentség, amely – az egyházi tanítás szerint – a férfi és nő életközösségét megszenteli: a házasság lényegi sajátossága e szerint az egység és a felbonthatatlanság.


Diplomaosztó

A diplomaátadás ünnepélyes ceremóniája az akadémiai fokozat adományozását és átvételét jelenti, amikor is a főiskolai és egyetemi hallgatók diplomásokká válnak.


Házassági Évforduló

Minden egyes házassági évforduló ünnep, de mégis van köztük néhány nevezetes, kiemelt jubileum, kerek és nem egészen kerek évfordulóval. Egy-két alkalom arra, hogy köszönetet mondjunk egymásnak az együtt töltött szép napokért.


Ünnep

Amióta csak vissza lehet emlékezni az emberiség történetére, mindig voltak ünnepek. Az „ünnep” fogalma mai közgondolkodásunkban olyan kivételes, munkaszüneti napot jelent, amikor öltözködésünk, étkezésünk, egész napirendünk más, mint a hétköznapokban.


Tisztavatás

A tisztavatás legszebb pillanata, legyen szó akár a honvédségről akár a rendőrségről amikor az ifjú tisztek esküt tesznek az ország vezetői és az egész ország előtt.


Keresztelő

A keresztség az Úr Jézus Krisztustól rendelt szentség, amely által Ő maga vesz fel minket egyházába, s bűnbocsánatot, életet és üdvösséget ad azoknak, akik hisznek Őbenne.


Karácsony

A karácsony egy keresztény ünnep, amelyen Jézus Krisztus születésére emlékeznek.  Minden év december 25-én tartják világszerte, habár nem ezt a dátumot tartják számon Jézus születésének. Annak ellenére, hogy a karácsony egy tradicionális keresztény ünnep, sok nem-keresztény ember ünnepli világszerte a szeretet ünnepeként.


Borászat

A bor története az emberiség története" tartja a mondás, s valóban, a "palackba zárt napfény"-t költők százai dicsőítették évszázadokon át, a magyar ember számára pedig különösen fontos volt, hiszen: "életében e világra fordulásától a koporsója rovásáig a bor mindenütt szerepelt.


Valentin nap

Szent Bálint napján, február 14-én tartják az angolszász országokban a Valentine's Day ünnepét, amely a 20. század második felében a világ más részein is elterjedt. A Valentin-nap ma azt jelenti, hogy a szerelmesek megajándékozzák egymást, kivéve például Finnországot, ahol inkább a barátok üdvözlik egymást levelezőlapokon.


Nőnap

 

A nemzetközi nőnap a nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének napja, amelyet 1917 óta (Magyarországon 1948 óta) minden év március 8-án tartanak.


Szilveszter

Az a nap, amelyen a nyugati világ elbúcsúzik az óévtől, I. Szent Szilveszter pápáról kapta a nevét, akit 314-ben választottak a keresztény egyház vezetőjének és 335-ben, éppen december 31-én hunyt el Rómában.


Március 15.

Ezen a napon a magyar szabadságharc kezdetét ünnepeljük. Március 15-e jelképpé vált, nemzetünk szabadságszeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi ki.


Húsvét

A húsvét napjainkban a keresztények legfontosabb ünnepe, de a valláson kívül is a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is, amelyet március vagy április hónapban (a Hold állásának megfelelően) tartanak.


Május 1

A munka ünnepe a nemzetközi munkásmozgalmak által kiharcolt, minden év május 1-jén tartandó ünnepség, hivatalos állami szabadnap, mely a munkások által elért gazdasági és szociális vívmányokat hivatott megünnepelni.


Gyereknap

Magyarországon a Gyermeknapot minden évben májusban, az utolsó vasárnapon tartják.Célja, hogy felhívja az emberek, a világ figyelmét a gyermekek jogaira, helyzetére.


Pünkösd

A pünkösd a húsvét utáni 7. vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep, amelyen a kereszténység a Szentlélek kiáradásának emlékét ünnepli meg.


Kiegészítő információk